Ιούνιος 2018

Abouthotelier > 2018 > Ιούνιος
ψηφιακο μαρκετινγκ για ξενοδοχεια - Abouthotelier

Είστε έτοιμοι για το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων);

Τα cookies που προσδιορίζουν κάθε φυσικό πρόσωπο ταξινομούνται ως προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το GDPR και τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος και, από...

Read More