1
Το YouTube είναι με διαφορά το site που οι χρήστες γνωρίζουν καλύτερα στην Ελλάδα.
2
Η χρήση του YouTube ανά ηλικία
3

Επισκόπηση προϊόντων YouTube

TrueView In-search

Περιγραφή
. Η διαφήμιση ακολουθεί το μοντέλο δημοπρασίας του AdWords και εμφανίζεται πάνω ή δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης στο YouTube.
• Οι θεατές βλέπουν τη διαφήμισή σας. ενώ ψάχνουν για σχετικά βίντεο.
. Πληρώνετε μόνο όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας και αρχίσουν να παρακολουθούν το βίντεο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• To YouTube βίντεο που θα δημιουργήσετε μπορεί να είναι όσο μεγάλο θέλετε, δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Σας προτείνουμε όμως το βίντεο να έχει διάρκεια μικρότερη από 2 λεπτά.
. Γράψτε μερικές προτάσεις για να περιγράψετε το βίντεό σας και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

Τοποθέτηση
• Search Google Video
• Search YouTube Mobile
• Search Google Video

Στόχευση
• Χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά Κόστος/Τιμές
• Ορίζονται μέσω πλειστηριασμού στο CPV (κόστος ανά εμφάνιση)

4
5