ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Abouthotelier > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερα κανάλια. Περισσότερη επισκεψιμότητα. Περισσότερη Έκθεση Προϊόντος. Περισσότερες πωλήσεις.
Για την επίτευξη των στόχων που θέτουμε για κάθε ξενοδοχείο με το οποίο συνεργαζόμαστε,
χρησιμοποιούμε ένα στρατηγικό πλάνο με το οποίο επιτυνχάνουμε τα σίγουρα αποτελέσματα.
reservation management hotels - Abouthotelier
Συνεργασία με B2B

Σύναψη συμβολαίων με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία

reservation management hotels - Abouthotelier
Διαχείριση κρατήσεων

Eισερχόμενα τηλεφωνημάτα και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails)

hotels reservation management - Abouthotelier
Σωστή Προώθηση

Συντονισμός & διαχείριση διαδικτυακού μάρκετινγκ και έξυπνης διαφήμισης

hotels reservation management - Abouthotelier
Σωστή στρατηγική & πλάνο

Διαμόρφωση της εικόνας σας, προς τους υποψήφιους πελάτες

hotels reservation management - Abouthotelier
Ενημέρωση τελευταίων εξελίξεων

Συμμετοχή και παρακολούθηση διεθνών εκθέσεων

διαχείριση κρατήσεων ξενοδοχείου - Abouthotelier
Μεγιστοποίηση πληρότητας

Ανταγωνιστική παρουσία του ξενοδοχείου στα online συστήματα

διαχείριση κρατήσεων ξενοδοχείου - Abouthotelier
Άνοιγμα στην αγορά

Τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά & Επιλογή και ανάλυση διαδικτυακών καναλιών πωλήσεων

διαχείριση κρατήσεων ξενοδοχείου - Abouthotelier
Ανάλυση αγοράς

Παρακολούθηση - αξιολόγηση του σχεδίου αγοράς & Παροχή ανάλυσης του ανταγωνισμού

reservation management hotels - Abouthotelier
Εστιάζουμε στους πελάτες σας

Εμφάνιση του ξενοδοχείου στο ιντερνέτ 24 ώρες την ημέρα,σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε

Μιλήστε σήμερα με κάποιον ειδικό της Abouthotelier